Semi-continue emulsiecopolymerisatie van styreen en methylacrylaat

  • H.A. Thijssen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1992
Original languageDutch
SupervisorF.H.A.M. van den Boomen (Supervisor 1) & J. Meuldijk (Supervisor 2)

Cite this

'