Selectieve hydrogenering van koolmonoxide tot kleine olefinen
: uitgevoerd in een mechanisch geroerde autoclaaf met behulp van een kalium gepromoteerde ijzerkatalysator gesuspendeerd in squalaan

  • R.J.M. de Schutter

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1986
Original languageDutch
SupervisorK. van der Wiele (Supervisor 1) & J.H. Boelee (Supervisor 2)

Cite this

'