Schinkelplein 'Platzfolge' filmtheater Heerlen

  • G.P. Wijnker

Student thesis: Master

Date of Award31 Mar 2016
Original languageDutch
SupervisorA.H.J. Bosman (Supervisor 1), J. Glissenaar (External coach) & Marcel W. Musch (External coach)

Cite this

'