Scheiding van DL-aminozuren in optische antipoden door ligande-uitwisseling aan koper komplexen

  • J.J.H. van Kan

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1969
Original languageDutch

Cite this

'