Schattingsprocedure met behulp van schabloonfunkties voor hartinfarctkwantificering

  • C.J.C. van Kemenade

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 1980
Original languageDutch
SupervisorP. Eijkhoff (Supervisor 1)

Cite this

'