Schaalvergroting voor kostprijsverlaging : onderzoek naar de mate waarin de totale kosten per eenheid produkt bij ATAG zouden kunnen dalen ...

  • T.T.A. Buurman

Student thesis: Master

Date of Award31 Jan 1996
Original languageDutch
SupervisorA.D.M. van de Ven (Supervisor 1)

Cite this

'