Samenwerken aan de herstructurering van binnenstedelijk gebied op wijkniveau : een beslissingsondersteunend instrument van de adviseur

  • Martine Verkoijen

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 1999
Original languageDutch
SupervisorW.G. Keeris (Supervisor 1)

Cite this

'