Samenleven
: herbestemming: de Tapijnkazerne als collectieve woon- en leefomgeving

  • M. Pruijsten

Student thesis: Master

Abstract

Het afstudeerverslag 'Samenleven' bevat een herbestemmingsontwerp voor de Tapijnkazerne te Maastricht waarin deze wordt getransformeerd in een collectieve woon- en leefomgeving. Het collectieve leven van de soldaten op de Tapijnkazerne vormt de basis voor de herbestemming van de kazerne. Het ontwerp bestaat uit een masterplan dat van de Tapijnkazerne een plek maakt voor samenleven. Het militaire erfgoed wordt in zijn waarde gelaten en tegelijkertijd aangepast aan de behoeftes van nu. Collectieve buurtfuncties komen in de bestaande gebouwen en nieuwe collectieve woondomeinen worden toegevoegd aan het terrein, waartussen openbare ontmoetingsen verblijfsplekken komen te liggen in een parkachtig landschap.
Date of Award31 Mar 2013
Original languageDutch
SupervisorJ.G. Wallis De Vries (Supervisor 1) & A.J.M. Walraven (Supervisor 2)

Cite this

'