S tot XL : grootschalige woongebieden als belangrijke exponent van polycentrisch Berlijn
: een stedebouwkundige strategie en een architectonische interventie

  • L. Martens

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 2012
Original languageDutch
SupervisorC. Rapp (Supervisor 1), M.B.M. Dehaene (Supervisor 2) & C.H. (Kees) Doevendans (Supervisor 2)

Cite this

'