Risicomanagement en zorgvastgoed
: instrumentarium om de risico's van objecten in de vastgoedportefeuille van GGZ-instellingen inzichtelijk te maken

  • I.H. Gotink

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award30 Jun 2010
Original languageDutch
SupervisorJos J.A.M. Smeets (Supervisor 1), L.A.M.C. van de Ven (Supervisor 2) & D.B. Peters-van Dommelen (External coach)

Cite this

'