Risicobeheersing door middel van optimale fasering
: een methodiek voor het reduceren van binnenstedelijke herontwikkelingsrisico's

  • Lot van de Louw

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Oct 2002
Original languageDutch
SupervisorJos J.A.M. Smeets (Supervisor 1) & L.A.M.C. van de Ven (Supervisor 2)

Cite this

'