Rekenmodel bouwmethoden
: ontwikkelen van een beslissingsondersteunend rekenmodel voor de keuze van de meest geschikte bouwmethode(n) van grondgebonden seriematige woningbouwprojecten

  • D.C.R. de Bruin

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 2008
Original languageDutch
SupervisorF.J.M. Scheublin (Supervisor 1), M.M.J. Vissers (Supervisor 2), C.M. de Bruijn (Supervisor 2) & J.A.P. Groenhof (External coach)

Cite this

'