Regressiemodellen voor ordinale gegevens bij herhaalde waarnemingen aan hetzelfde individu, met een toepassing betreffende de ziekteontwikkeling bij tomaten

  • B.C.J.M. van der Heijden

Student thesis: Master

Date of Award29 Feb 1992
Original languageDutch
SupervisorP. van der Laan (Supervisor 1) & E.E.M. van Berkum (Supervisor 2)

Cite this

'