Reflektie en transmissie in een golfpijp volgens een asymptotische methode van Yee, Felsen en Keller

  • H.J. Steures

Student thesis: Master

Date of Award1970
Original languageDutch
SupervisorJ. Boersma (Supervisor 1)

Cite this

'