Reductie vermogen koudeopwekking door toepassing betonkernactivering

  • D.O. Rijksen

Student thesis: Master

Date of Award31 Jul 2007
Original languageDutch
SupervisorM.H. de Wit (Supervisor 1), A.W.M. van Schijndel (Supervisor 2) & C.J. Wisse (Supervisor 2)

Cite this

'