Realisering van een optische mixer t.b.v. heterodyne detektie in optische communicatie

  • R.J.P.M. Mulder
  • J.M.M. Nooijen

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1987
Original languageDutch
SupervisorJ. van der Plaats (Supervisor 1)

Cite this

'