Pseudorotatie voor de vergelijking qtt=-qxxxx-qyyyy : de vergelijking xfxxx=alfaf

  • Hans R. Brands

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1978
Original languageDutch
SupervisorL.J.F. Broer (Supervisor 1) & L.C.J.M. Mooren (Supervisor 2)

Cite this

'