Produktmodelleren : formele definiering van een te automatiseren generiek produktmodel toegepast op een specifiek constructie-principe

  • Klaas Reehoorn

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1991
Original languageDutch
SupervisorH. Wagter (Supervisor 1)

Cite this

'