Produktieplanningen bij een aantal voorraadproblemen met de kosten per tijdseenheid als criterium

  • M.A.J. Starmans

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1981
Original languageDutch
SupervisorJ. Wessels (Supervisor 1)

Cite this

'