Praktijk- en wiskundevoorbeelden ter ondersteuning van de keuze wiskunde A of B in klas van een categoraal gymnasium

  • J.A. Peperkamp

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award2016
Original languageDutch
SupervisorRuurd Taconis (Supervisor 1)

Cite this

'