Potentie & weerbarstigheid
: een onderzoek naar de inzetbaarheid van de eigenschappen van Urban Wastelands in het vinden van een alternatieve herstructureringslogica t.b.v. het tegengaan van geforceerde herstructurering en een versmallend publiek domein

  • A.F.A.M. Cools

Student thesis: Master

Date of Award31 Mar 2010
Original languageDutch
SupervisorC.H. (Kees) Doevendans (Supervisor 1), M.B.M. Dehaene (Supervisor 2) & J.P.F.A. (Hans) Snijders (Supervisor 2)

Cite this

'