Polyvinylamine geent op enkele prepolymeren op basis van styreen en/of technisch divinylbenzeen, als drager voor derivaten van cobaltphtalocyanine : synthese en katalytische activiteit bij de oxydatie van thiolen met moleculaire zuurstof

  • C.H. van Hastenberg

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1978
Original languageDutch

Cite this

'