Perspectieven voor middelhoogbouwcomplexen : een vergelijking van de diagnose van het Stedelijk Beheerplan met de waardering van de huidige bewoners ten behoeve van buurtbeheer

  • Marjorie van Haren

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Aug 1994
Original languageDutch
SupervisorH. Fassbinder - Horr (Supervisor 1), Jacques J.H. Valk (Supervisor 2) & Jos J.A.M. Smeets (Supervisor 2)

Cite this

'