Perspectieven voor bewonersbelangenbehartiging binnen nieuwe beheervormen : onderzoek naar een tweetal perspektiefvolle beheervormen in de praktijk : Maatschappelijk Gebonden Eigendom (te Rotterdam) en Moeder-dochtercorporatie (te Amsterdam)

  • J.E.T. van der Meulen
  • W.J.M. Habets

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1985
Original languageDutch
SupervisorH. Fassbinder - Horr (Supervisor 1)

Cite this

'