Performance meting bij Vanderlande Industries
: het invoeren van een prestatiemeetsysteem voor het productcreatieproces binnen R&D met behulp van Product Data Management

  • M.A.J. Schyns

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2007
Original languageEnglish
SupervisorH.J. Pels (Supervisor 1) & Yuan Lu (Supervisor 2)

Cite this

'