Pentacyanocobaltaat (II) : enkele metingen aan het complex, en een homogeen katalytisch hydrogeneringsonderzoek met behulp van dit complex

  • H.J. van Amerom

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1965
Original languageDutch

Cite this

'