Patientenstroom en opnameplanning : een onderzoek ter verbetering van de wijzen waarop opnamen van akute en wachtlijstpatienten tot stand komen

  • L. Buijtendijk

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1986
Original languageDutch
SupervisorL.N.J. Verzellenberg (Supervisor 1) & M.J.A. Kirkels (Supervisor 2)

Cite this

'