Oxidatieve koppeling van methaan tot ethaan en etheen

  • C.H. Wilms

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1985
Original languageDutch
SupervisorK. van der Wiele (Supervisor 1) & S.P. Lankhuijzen (Supervisor 2)

Cite this

'