Oxidatieve koppeling van methaan over een lithium gepromoteerde magnesiumoxide katalysator bij lage druk

  • A.J. v.d. Beek

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1989
Original languageDutch
SupervisorK. van der Wiele (Supervisor 1) & J.M.N. (Han) van Kasteren (Supervisor 2)

Cite this

'