Oxidatieve koppeling van methaan over een lithium gepromoteerde magnesiumoxide katalysator bij lage druk

  • P.P.M. Waalen

Student thesis: Master

Date of Award29 Feb 1988
Original languageDutch
SupervisorJ.M.N. (Han) van Kasteren (Supervisor 1)

Cite this

'