Ornament en beeldproductie van de eenentwintigste eeuw

  • M. Maassen

Student thesis: Master

Abstract

Over de ontwikkelingen van een decoratieve traditie in de architectuur van Vitruvius tot en met Venturi en speculaties over de toekomstige en uiteindelijke positie van het eenentwintigste-eeuwse ornament in het architectendiscours. In hoeverre is het eenentwintigste-eeuwse ornament te herleiden naar haar historische betekenis en toepassing? Om de veronderstelde ontwikkelingslijn te beargumenteren wordt de beeldcultuur van een jonge stad als Almere geanalyseerd. De architectonische limieten waar de actuele beeldcultuur het ornament uiteindelijk naar toe zal bewegen, zijn naderhand in een ontwerpopgave uitgewerkt. Ideeën over het toepassen van het ornament hebben zich door ruimte en tijd heen altijd in het zicht van het domein van de architectuur afgespeeld. Zulke ideeën - en de ontwikkelingen die ze doormaken - komen niet enkel tot ons in geschrift, maar zijn ook immer leesbaar in de wijze waarop de stad wordt geconstrueerd, en de beelden die ze produceert tot ons komen. In ornament en beeldproductie van de eenentwintigste eeuw worden deze ideeën daarom niet enkel in woorden onderzocht, via geschriften van toonaangevende architectonische denkers uit verschillende stijlperioden, maar wordt ook de recente beeldcultuur van de jonge stad Almere onderzocht. Hierdoor wordt niet alleen de kern van de theorie inzichtelijk, maar ook het effect hiervan op de gelijktijdige architectuur. In ornament en beeldproductie van de eenentwintigste eeuw wordt een poging ondernomen om de actuele toepassing van het ornament te classificeren aan de hand van haar historische betekenis en toepassing. Dit veronderstelt dat de ontwikkeling van een decoratieve traditie in de architectuur een min of meer historisch continu proces is, waarvan de huidige ontwikkelingen te herleiden zijn naar haar originele context.
Date of Award31 Aug 2011
Original languageDutch
SupervisorBernard J.F. Colenbrander (Supervisor 1) & J.J.P.M. van Hoof (Supervisor 2)

Cite this

'