Organisatie van de besluitvorming in een algemeen ziekenhuis bij stringentere economische randvoorwaarden : een case-study

  • Levin de Nooij

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1987
Original languageDutch

Cite this

'