Opwekking van akoestische verstoringen in een MHD-generator

  • A.P.G. Dijkmans

Student thesis: Master

Date of Award1975
Original languageDutch
SupervisorL.H.T. Rietjens (Supervisor 1) & A. Veefkind (Supervisor 2)

Cite this

'