Optische afbeeldingsleer, met in het bijzonder toepassing van: Gegeneraliseerde "Prolate" Sferoidale Funkties

  • J.J.M. van Loon

Student thesis: Master

Date of Award30 Sept 1975
Original languageDutch
SupervisorH. Bremmer (Supervisor 1)

Cite this

'