Optimalisatie van InP/GaxIn1-xAs quantumputstructuren gegroeid met chemische bundel epitaxie

  • A.J.C. van Rijswijk

Student thesis: Master

Date of Award1996
Original languageDutch
SupervisorJ.H. Wolter (Supervisor 1), R.T.H. Rongen (Supervisor 2) & Maarten Leys (Supervisor 2)

Cite this

'