Optimaal schatten van parameters in niet-lineaire modellen van dynamische systemen

  • W.M.H. Vaassen

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1988
Original languageDutch
SupervisorJ.J. Kok (Supervisor 1) & M.J.G. (René) van de Molengraft (Supervisor 2)

Cite this

'