Openbaarheid vs. beheerbaarheid?
: een theoretisch- en een casusonderzoek naar het ogenschijnlijk spanningsveld in de huidige Nederlandse 'openbare' ruimte

  • M.H.G. van Dongen

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 2013
Original languageDutch
SupervisorC.H. (Kees) Doevendans (Supervisor 1), R.A. Rutgers (Supervisor 2) & Johan G.A. van Zoest (Supervisor 2)

Cite this

'