Opbouw van het meetsysteem voor geluid- en trillingsmetingen en geluidafstraling van hydraulische leidingen

  • Jan A.P.M. de Laat

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1979
Original languageDutch
SupervisorJ.P.A. Berhault (Supervisor 1), J.A. Poulis (Supervisor 2) & J.A. Beun (Supervisor 2)

Cite this

'