Op zoek naar kennis : onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een diagnose van de huidige en gewenste research informatievoorziening, waarmee gekomen kan worden tot acties ter verbetering van deze informatievoorziening, door middel van organisatorische veranderingen en IT projecten

  • Cees van Elst

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1998
Original languageDutch
SupervisorJ.I.M. Halman (Supervisor 1)

Cite this

'