Op weg naar een glucosesensor : enzymkinetiek in een gecrosslinkte PVA-hydrogel

  • Joan van der Loo

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1993
Original languageDutch
SupervisorF.M. Everaerts (Supervisor 1) & S.A.M. Biezen (Supervisor 2)

Cite this

'