Op weg naar een glucosesensor : diffusiemetingen in een gecrosslinkte PVA-hydrogel : literatuuroverzicht GOD-immobilisatie

  • R.A. Tacken

Student thesis: Master

Date of Award31 Jan 1995
Original languageDutch
SupervisorF.M. Everaerts (Supervisor 1)

Cite this

'