Op weg naar een bruikbaar Rabobank opinie onderzoek : over validiteit en toepassing van een werknemersenquete bij de Rabobank

  • F.G.J.T. Dautzenberg

Student thesis: Master

Date of Award31 Mar 1992
Original languageDutch
SupervisorJimme A. Keizer (Supervisor 1)

Cite this

'