Ontwikkelingen aan een programma voor (niet-lineaire) rotordynamica

  • H.J.A. de Bruijn

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 1988
Original languageDutch
SupervisorP.L. Holster (Supervisor 1) & A.J.G. Schoofs (Supervisor 2)

Cite this

'