Ontwikkeling van een opstelling voor plaatsafhankelijke fotoluminescentiemeting aan GaAs/AlxGa1-xAs quantumwellstucturen

  • E.N.M. Frijns

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1989
Original languageDutch
SupervisorJos E.M. Haverkort (Supervisor 1)

Cite this

'