Ontwikkeling van bouwstenen voor halterpolymeren en superamfifielen : synthese van nieuwe dendrimeerbouwstenen en 1,1'-difenyletheenderivaten

  • Ger Grooters

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1993
Original languageDutch
SupervisorE.W. (Bert) Meijer (Supervisor 1)

Cite this

'