Ontwerpen met beperkingen : ontwerpen voor aangepast wonen, rolstoelgebruik, en bedrijfsaktiviteiten in een praktijksituatie

  • Oebele Hoekstra

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1991
Original languageDutch
SupervisorP. Schmid (Supervisor 1)

Cite this

'