Ontwerpen in stadsvernieuwing : meer dan rommelen in de marge : een onderzoek naar de wijze waarop een bouwkundig ontwerper in geval van bewonersinspraak in het ontwerpproces voor sociale woningbouw in stadsvernieuwing het bewonersbelang ...

  • A.A.P.M. van de Veerdonk
  • L. Trijbetz

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1981
Original languageDutch
SupervisorH. Fassbinder - Horr (Supervisor 1)

Cite this

'