Ontwerp voor woningen (1+2 persoonshuishoudens), winkels en kantoren : uitgewerkt van geheel tot en met detail, met bijzondere aandacht voor: het zichtbare (vormgeving), het tastbare (materiaal), het "hoorbare" ("harmonikale maatverhoudingen")

  • M.O. Rademakers

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1979
Original languageDutch
SupervisorP. Schmid (Supervisor 1)

Cite this

'