Ontwerp van taakondersteunende software voor de contract acquisitie van BSO

  • Jules Schaminee

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1995
Original languageDutch
SupervisorW.R. van Joolingen (Supervisor 1)

Cite this

'