Ontwerp van een probe voor PXE-5 transducers : meting van de geluidsintensiteit met behulp van Raman-Nath diffractie van laserlicht

  • H.R.A. de Vries

Student thesis: Master

Date of Award31 Jan 1975
Original languageDutch
SupervisorC.E. Mulders (Supervisor 1)

Cite this

'